پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
آخرین ارسال های انجمن
.
عنوان پاسخ بازدید توسط
سلام 2 2302 creature

بازدید : 2925
نویسنده : احمدجوان زرنق

پیوند میان اتم ها و فرمول شیمیایی

امروزه برای نمایش نوع عنصرها و تعداد اتم های سازنده ترکیب شیمیایی از کنار هم قرار دادن نماد شیمیایی آن عنصرها استفاده می شود. با این کار عبارتی بدست می آید که فرمول شیمیایی نامیده اند.
برای نمونه اکسیژن و نیتروژن را به ترتیب با فرمول های شیمیایی O2 ، N2 و نیز کربن دی اکسید آب را به ترتیب با فرمول های شیمیایی H2O, CO2 نشان می دهند.

 

همانگونه که مشاهده می کنید فرمول شیمیایی آب H2O است. در این فرمول H نماد شیمیایی هیدروژن و o نماد اکسیژن است. در ضمن عدد ۲ پیوند کووالانسی نوعی نیروی جاذبه بسیار قوی است که اتم ها را در یک مولکول محکم کنار هم نگه می دارد.
هرمولکول ذره ی سازنده ی ماده ای است که به آن ترکیب مولکولی گفته می شود. آب یک ترکیب مولکولی است. یک قطره آب از تجمع میلیاردها مولکولی آب تشکیل شده است.

یون ها، ذره هایی با بارالکتریکی:
اتم به رغم داشتن الکترون و پروتون، ذره ای خنثی است. زیرا تعداد الکترون ها و تعداد پروتون ها در هر اتم با یکدیگر برابر است.
مواد بسیاری وجود دارد که یون ها ذره های سازنده آن هستند. به این مواد ترکیب های یونی می گویند. همانطور که در قطب هم نام دو آهن ربا، یکدیگر را دفع و دو قطب ناهم نام آن ها، یکدیگر را جذب می کنند. بارهای الکتریکی نیز چنین رفتاری دارند. دو بار الکتریکی هم نام یکدیگر را میرانند و دو بار الکتریکی ناهم نام یکدیگر را می ربایند.

رانش یا دافعه ی دو بار هم نام ربایش یا جاذبه ی دو بار هم نام

این جاذبه در میان یون های با بار نام هم نام نوعی پیوند شیمیایی ایجاد می کند که پیوند یونی معروف است. در ترکیب های یونی یون ها توسط پیوندهای یونی کنار هم قرار گرفته اند. سدیم و کلر با هم واکنش می دهند و در یک واکنش بسیار گرماده یک ترکیب یونی به نام سدیم، کلرید ایجاد می کنند، سدیم کلرید همان نمک خوراکی است.

 

دانشمندان سدیم کلرید را به صورت Nacl نشان می دهند. Nacl فرمول شیمیایی نمک خوراکی است. در این فرمول شیمیایی Na نماد شیمیایی سدیم و Cl نماد شیمیایی کلر است.
در ترکیب های یونی مولکول های جدا از هم دیده نمی شود بلکه میلیاردها یون مثبت و منفی بصورت نشان داده شده در شکل صفحه قبل کنار هم قرار گرفته اند.

یک ویژگی مهم ترکیب های یونی :

هنگامی که یک ترکیب یونی در آب حل می شود پیوندهایی که یون ها را در این نوع ترکیب ها کنار هم نگه می دارند به آسانی شکسته می شوند. در واقع مولکول های آب سبب می شوند که این یون ها از یکدیگر جدا و در محلول پراکنده می شوند، پراکنده شدن این ذره ها در آب رسانایی الکتریکی محلول حاصل را بصورت چشمگیری تغییر می دهد.

اسیدها و بازها، نمونه دیگری از ترکیب های شیمیایی:

اسیدها و بازها دسته مهمی از ترکیب های شیمیایی هستند . سرکه، آب لیمو، جوهر نمک، آسپرین و حتی ویتامین ث از جمله اسیدها هستند. گرد باز کننده لوله های فاضلاب ، مایع سفید کننده، جوش شیرین و مایعی که بر اثر فشار از پوست پرتغال بیرون می آید از جمله بازهایی هستند که روزانه با آنها سر و کار دارید.
اسیدها دسته ای از مواد با خواص مشابه اند. همه ی اسیدها مزه ترش دارند و با فلزها و بازها واکنش می دهند. در حالی که بازها همه تلخ مزه اند و آغشته شدن پوست دست به آن ها حالتی صابون مانند بوجود می آورد. محلول بازها و اسیدها در آب جریان برق را از خود عبور می دهد و به این علت، اسیدها و بازها را می توان جزو الکترولیت ها بشمار آورد.
اسیدها و بازها را می توان به کمک آزمون های شیمیایی شناسایی کرد. رنگ های خوراکی بسیاری یافت می شود که در اسیدها یک رنگ و در بازها رنگ دیگری دارند. به این مواد رنگی شناساگر می گویند.

محاسبه کنید :
فرمول شیمیایی برخی از ترکیب های شیمیایی در زیر داده شد است:
الف – هر فرمول CH4 دو عنصر کربن و هیدروژن، در ترکیب ; C6H12O6 سه عنصر اکسیژن، در ترکیب HCL دو عنصر هیدروژن و کلر و در ترکیب NO2 دو عنصر نیتروژن و اکسیژن بکار رفته است.
ب – فرمول وجود چند اتم از هر نوع عنصر را در ساختار مولکول های آن ترکیب نشان می دهد؟

NO2; HCL; C6H12O6 ; CH4
در ترکیب CH4 یک اتم کربن و ۴ اتم هیدروژن‌، در ترکیب C6H12O66 اتم کربن، ۱۲ اتم نیتروژن،‌و ۲ اتم اکسیژن بکار رفته است.

فکر کنید
با دقت به شکل بخشی از شبکه ی بلوری نمک خوراکی (شکل صفحه قبل) نگاه کنید. آیا می توانید نیروهای جاذبه ای را که باعث ایجاد این شبکه ی بلوری شده است مشخص کنید؟

در شبکه ی بلوری نمک، یون سدیم دارای بار الکتریکی مثبت و یون کلرید دارای بار الکتریکی منفی است . نیروی جاذبه ی بین این دو یون مثبت و منفی باعث ایجاد یک شبکه بلوری در نمک خوراکی می شوند. (پیوند یونی)

سؤال از متن فصل ۲ :
۱ – دانشمندان برای نمایش مولکول ها و ترکیب های شیمیایی از چه شیوه ای استفاده می کنند؟

آن ها شیوه ویژه ای را بکار می برند، به این صورت که نماد شیمیایی عنصرهای سازنده آن ها را کنار هم قرار می دهند. به این شیوه ی نمایش فرمول های شیمیایی می گویند.

۲ – پیوند کووالانسی چیست؟

نوعی نیروی جاذبه است که اتم ها را در یک مولکول محکم کنار هم نگه می دارد.

۳ – ترکیب مولکولی را تعریف کنید؟

از کنار هم قرارگرفتن شمار زیادی از یک نوع مولکول ماده ای بدست می آید که ترکیب مولکولی گفته می شود.

۴ – چرا اتم به رغم داشتن الکترون و پروتون ذره ای خنثی است؟

زیرا تعداد الکترون ها و تعداد پروتون ها در هر اتم با یکدیگر برابر است.

۵ – ترکیب های یونی چیست؟

مواد بسیاری وجود دارد که یون ذره های سازنده ی آن هستند. به این مواد ترکیب های یونی می گویند.

۶ – در شبکه ی بلوری سدیم کلرید یون های سدیم و کلرید چگونه قرار گرفته اند؟

یون های سدیم و کلرید در شبکه بلوری سدیم کلرید بوسیله پیوندهای قوی یونی بطور بسیار منظمی در کنار هم قرارگرفته اند.

۷ – محلول الکترولیت و غیرالکترولیت را تعریف کنید؟

ماده ای که محلول آن جریان برق را از خود عبور می دهد الکترولیت و ماده ای که محلول آن در آب جریان برق را از خود عبور نمی دهد، غیرالکترولیت نام دارد.

۸ – مواد رنگی شناساگر چیست؟

رنگ های خوراکی بسیاری یافت می شوند که در اسیدها یک رنگ و در بازها رنگ دیگری دارند. به این مواد رنگی شناساگر می گویند.

منبع:   کتاب علوم  تجربی سوم راهنمایی

ناشر:   http://ed.loxblog.com

توسط احمد جوان زرنق دبیر علوم تجربی و مهندس کامپیوتر

برای استفاده دانش آموزان عزیزمدارس تبریز و کشور عزیزمان ایران


دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
محلول , محلول الکترولیت , و , غیرالکترولیت , اسیدها , یک , رنگ , و , در , بازها جریان برق , ترکیب های شیمیایی , یون ها , ذره هایی , با , بارالکتریکی , , پیوند , میان , اتم ها :فرمول شیمیایی , آب , H2O ,بازدید : 3351
نویسنده : احمدجوان زرنق
بخش اول – ماده و تغییرات آن

مدل های گوناگونی برای اتم

به یاد دارید که دموکریت برای اتم ها شکل های گوناگونی تصور می کرد. در حالی که دالتون اتم ها را ذره هایی کروی می دانست. اتم آن قدر کوچک است که نمی توان آن را دید اما مانند جسمی که درون جعبه است و دیده نمی شود، می توان با بررسی رفتاری که از خودشان می دهد، در مورد شکل دو ویژگی های آن حدسهایی زد. جوزف تامسون دانشمند انگلیسی، دیدگاه دالتون مبنی بر کروی بودن شکل اتم را پذیرفت اما برخلاف او که اتم را مانند یک ساچمه فنری، کره ای توپر و سفت و بدون ساختار درونی تصور می کرد، تامسون درباره ساختار اتم نظر دیگری داشت:

 

چهارده سال پس از تامسون یعنی در سال ۱۹۱۱ میلادی ارنست رادفورد دانشمند نیوزیلندی در دوستی مدل تامسون برای اتم تردید کرد. وی پس از آزمایش های بسیار ساختار دیگری برای اتم پیشنهاد کرد و مدل تازه ای برای آن ارائه داد.

رادفورد در مدل خود بار مثبت هسته ای اتم را به ذره هایی به نام پروتون نسبت داد. بارالکتریکی پروتون به اندازه ی بار الکترون است. در حالی که اندازه گیریها نشان داده است که جرم پروتون حدود دو هزار بار بیشتر از جرم یک الکترون است.
دو سال پس از رادفورد یعنی در سال ۱۹۱۳ میلادی، نیلز بورد دانشمند دانمارکی، مدل اتمی رادفورد را برای توجیه برخی از ویژگیهای اتم نارسا دانست و از این رو مدل دیگری برای اتم پیشنهاد کرد.
گفتنی است مدل بور علیرغم نارسا بودن اطلاعات سودمندی درباره ساختار هر اتم در اختیار ما می گذارد.

 

دیگر ذره های سازنده اتم :

جیمز چاد و یک دانشمند انگلیسی، ۲۰ سال پس از بور کشف کرد که در هسته ی اتم علاوه بر پروتون، ذره دیگری نیز وجود دارد. او این ذره را که جرم آن تقریباً با جرم پروتون برابر است بارالکتریکی ندارد. نوترون به این ترتیب، وجود سه ذره ساختار اتم ثابت شد.

جای ذره جرم نسبی(نسبت به جرم الکترون) بارالکتریکی نسبی نام ذره
درون هسته

 

درون هسته

اطراف هسته

۱۸۴۰

 

۱۸۴۰

۱

۱+

 

۰

۱-

پروتون

 

نوترون

الکترون

همان طور که می دانید ۱۰۹ عنصر شناخته شده است. اتم های سازنده ی هر یک از این عنصرها، عدد اتمی ویژه خود را دارند. برای نمونه، اتم هیدروژن ساده ترین اتم شناخته شده است و تنها یک پروتون هسته ای آن را می سازد، عدد اتمی این اتم یک است. عنصر بعد از هیدروژن هلیم است. این عنصر دو پروتون و دو نوترون در هسته خود دارد. بنابراین عدد اتمی آن ۲ است. اگر عنصرهای شناخته شده را به ترتیب افزایش عدد اتمی آن ها، کنار هم قرار دهیم، جدولی بدست می آید که به آن جدول تناوبی عنصرها می گویند. در این جدول برای نمایش عنصرها از نمادهای ویژه ای استفاده می کنند که نمادهای شیمیایی نامیده می شوند. عدد اتمی و عدد جرمی، دو ویژگی مهم یک اتم به شمار می اید. این دو ویژگی را بصورت عددهایی در سمت چپ نماد شیمیایی عنصر می نویسند. برای مثال (اتم هلیم، با دو پروتون (عدد اتمی :۲) و دو نوترون (عدد جرمی ۴=۲+۲) به صورت زیر نشان داده می شود:

۴ ! عدد جرمی He
2 ! عدد اتمی

 

 

نمادهای شیمیایی :

همان گونه که گفتیم به حروفی که در هر خانه ی جدول تناوبی عنصرها می بینید نماد شیمیایی می گویند. برای نمایش هر عنصر به جای نوشتن نام کامل آن از این نمادهای یک یا دو حرفی استفاده می شود.این نماد بیشتر از نام لاتین عنصرها گرفته شده اند. برای مثال، هیدروژن را با حرف H نشان می دهند. H نخستین حرف از نام لاتین این عنصر یعنی Hydrogen است. هم چنین نیتروژن را با حرف N نشان میدهند. این حرف نیز نخستین حرف از نام لاتین این عنصر یعنی Nitrogen است نام و نشانه ی شیمیایی برخی عنصرها در ص ۸ کتاب وجود دارد.

همان گونه که در جدول صفحه پیش دیده می شود در نشانه ی شیمیایی دو حرفی فقط حرف نخست را بزرگ می نویسند. برای مثال عنصر کلیسیم را با نشانه Ca نشان می دهند. نخستین حروف را به شکل C نشان می دهند. نخستین حرف را به شکل C(حرف بزرگ) و دومین حرف را به صورت a(حرف کوچک) می نویسند.
اتم هایی که عدد اتمی یکسانی دارند ولی عدد جرمی آن ها با هم تفاوت می کند، در یک خانه از جدول تناوبی عنصرها قرار می گیرند. دانشمندان به چنین اتم هایی هم مکان یا ایزوتوپ می گویند. در واقع ایزوتوپ ها تنها در تعداد نوترون ها با یکدیگر تفاوت دارند و این سبب می شود که جرم ایزوتوپ ها با هم متفاوت باشد. ایزوتوپ ها یک عنصر خواص شیمیایی دارند اما به عتل تفاوت اندکی که در جرم آنها وجود دارد، در برخی از خواص فیزیکی وابسته به جرم مانند چگالی،‌تفاوت های ناچیزی با یکدیگر دارند.

 

مقایسه کنید
جدول اتمی تامسون و مدل اتمی رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

شباهت ها :
‌۱ – در هر دو مدل اتم کروی شکل است.
۲ – در هر دو مدل الکترون دارای بار منفی است
۳ – هر دو مدل اتم خنثی است و هر دو به یک اندازه بار مثبت و منفی دارند

 

تفاوت ها:

۱ – در مدل تامسون، بار مثبت خمیر کیک است. در مدل رادفورد، هسته در مرکز اتم و عمده جرم اتم را تشکیل می دهد.
۲- در مدل تامسون اتم تو پر و سفت است اما در مدل رادفورد بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد.
۳ – در مدل اتمی تامسون، الکترون ها مانند کشمش درون خمیری از بار مثبت پخش شده اند. اما در مدل اتمی رادفورد، هسته ی اتم به وسیله ی الکترون ها محاصره شده است.

 

مقایسه کنید .
مدل اتمی رادفورد با مدل اتمی بور چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ شباهت ها :

۱- در هر دو، هسته در مرکز قرار دارد
۲ – در هر دو هسته دارای بار مثبت و الکترون دارای بار منفی است
۳ – حجم هسته ی اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار کوچک است.

تفاوت ها :
۱- د رمدل اتمی رادفورد، هسته ی اتم به وسیله الکترون ها محاصره شده است، اما در مدل بور، الکترون ها در مدارهایی به دور هسته می چرخند.

 

فکر کنید :
مدل اتمی بور برای سه اتم مختلف در شکل زیر نشان داده شده است.

 

۱ – تعداد الکترون ها ، پروتون ها و فوترون ها را در هر اتم مشخص کنید.

تعداد نوترون تعداد پروتون تعداد الکترون نام اتم
۲ ۲ ۲ سمت چپ
۴ ۳ ۳ وسط
۵ ۴ ۴ سمت راست

 

۲ – به مجموع تعداد پروتون های یک اتم، عدد اتمی آن می گویند.عدد اتمی هر اتم را مشخص کنید.

۳ = تعداد پروتون = عدد اتمی (اتم سمت چپ)
۳ = تعداد پروتون = عدد (اتم وسط)
۴ = تعداد پروتون = عدد اتمی (اتم سمت راست)

 

۳ – کدام اتم سنگین تر است؟ چرا؟

عدد جرم اتمی سمت راست بیشتر از اتم وسط و اتم وسط بیشتر از سمت چپ است پس اتم سمت راست سنگین تر از بقیه اتم هاست. زیرا عدد جرمی آن از بقیه بیشتر است.

 

مقایسه کنید : ص ۱۱ مدل بور در سه اتم در شکل روبه رو نشان داده شده است:

 

۱ – این سه اتم چه شباهتی با یکدیگر دارند؟
عدد اتمی همه ی آنها با هم برابر است و تعداد الکترون های آنها نیز با هم برابر است.

۲ – این اتم ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
عدد جرمی این سه اتم با هم متفاوت است.

۳ – هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند؟
هر سه این اتم ها، اتم هیدروژن هستند.

۴- عدد اتمی و عدد جرمی هر یک از آن ها را معین کنید.
عدد اتمی آن ها برابر یک است. چون هر یک فقط یک پروتون دارند. عدد جرمی اتم است سمت چپ یک ، اتم وسط دو اتم سمت راست برابر سه است.

 

فکر کنید :
برای اکسیژن سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود. جدول رو به رو این ایزوتوپ ها و فراوانی آنها را در طبیعت نشان می دهد.
۱ – عددهای نوشته شده در سمت چپ – بالا و پایین نماد شیمیایی ، چه معنایی دارند؟

ایزوتوپ o188 o178 o168
تعداد ایزوتو های موجود در میان صد هزار اتم اکسیژن ۹۹۷۶۳ ۳۷ ۲۰۰

 

کدام ایزوتوپ اکسیژن از همه سبک تر است؟ چرا؟
ایزوتوپ ۱۶ از همه سبک تر است . چون عدد جرمی آن از بقیه کم تر است.

کدام ایزوتوپ اکسیژن در طبیعت بیشتر یافت می شود؟
ایزوتوپ ۱۶ اکسیژن در طبیعت بیشتر یافت می شود.

 

 

منبع : کتاب علوم تجربی سوم راهنمایی

ناشر:   http://ed.loxblog.com

توسط احمدجوان زرنق دبیر علوم تجربی و مهندس کامپیوتر

جهت استفاده دانش آموزان عزیز مدارس تبریز و کشور عزیزمان ایران

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
بخش اول – ماده و تغییرات آن , ماده , تغییرات , اتم , مدل اتمی , دالتون , تامسون , دموکریت , ارنست رادرفرد , دانشمند , مولکول , ذره , سازنده , کروی , شکل , نظریه , حدس , فرضیه , دیدگاه , شکل اتم , گوناگون , ساختار , پروتون , نوترون , الکترون , عددجرمی , عدداتمی , لاتین , هلیم , پتاسیم , عنصر , خانه , جدول , مندلیف , پیوند , پیوندشیمیایی ,نظزیه اتمی دموکریت
نوشته شده در پنج شنبه 5 / 7
بازدید : 2918
نویسنده : احمدجوان زرنق

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
نظزیه اتمی , دموکریت , نظزیه اتمی دموکریت , اجرام ,بازدید : 3460
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

نرم افزار طراحی وب دریم ویور سی اس 5 (Adobe Dreamweaver CS5) 

این نرم افزار طراحی وب و طراحی وب سایت ها بر اساس استاندارد های وب در بین وبمسترهای ایرانی نیز از محبوبیت خاصی برخوردار است و تغییرات و پیشرفت های بسیاری در نسخه 11 نرم افزار Dreamweaver ایجاد شده است.

Adobe® Dreamweaver® CS5 نرم افزاری است که به شما اجازه می دهد سایت خود با محتوای پی اچ پی را بر اساس سیستم های مدیریت محتوا مثل WordPress, Joomla! یا Drupal طراحی کنید. طراحی توسط استاندارد CSS با ابزار های کاربردی فراوان و قابلیت تست صفحات ساخته شده در خود نرم افزار از امکانات فوق العاده دریم ویور سی اس 5 است اتصال به نرم فزار آنلاین Adobe CS Live از امکانات این نرم افزار طراحی وب است.

Adobe Dreamweaver CS5 Portable - نرم افزار طراحی وب دریم ویور سی اس 5 پرتابل

به طور کلی امکانات این نرم افزار به شرح زیر است. در ضمن نسخه ای که هم اکنون برای شما از سایت دانلود رایگان به اشتراک گذاشته شده است نسخه پرتابل از نسخه نهایی این نرم افزار است که بدون نیاز به نصب است و در هر جایی ( حتی بر روی فلش دیسک) قابل اجرا با یک کلیک است. حجم این بسته 275 مگابایت است که بعد از در آمدن از حالت فشرده 602 مگابایت می شود. 

امکانات کلی این نرم افزار :

 

 • قابلیت اتصال به انوان سیستم مدیریت محتوا مثل : WordPress, Joomla, Drupal و ...
 • قابلیت CSS inspection برای نمایش زنده کلاس های سی اس اس مدل در نرم افزار Dreamweaver CS5 بر روی بخش انتخاب شده از صفحه وب
 • قابلیت همخوانی با آزمایشگاه BrowserLab شرکت ادوبی برای تست صفحه وب در مرورگرهای وب
 • قابلیت PHP custom class code hinting برای پیشنهاد کد پی اچ پی در حین کدنویسی به زبان PHP
 • قابلیت پشتیبانی از نرم افزار توسعه وب Subversion
 • قابلیت همخوانی با نرم افزار Business Catalyst برای ایجاد کاتالوگ کاری برای تجارت شما
 • قابلیت Simple site setup برای طراحی سایت آسان در چند مرحله کوتاه
 • CSS starter pages برای تازه کاران که با استاندارد CSS آشنایی خاصی ندارند

قابلیت های کلی نرم افزار Dreamweaver CS5

 • قابلیت Live View برای پیشنمایش آنی کد نوشته شده در صفحه
 • قابلیت Code Navigator برای راهنمایی و خطایابی کدهای نوشته شده و مقایسه با کدهای استاندارد جهت کاستن از خطاهای W3
 • قالبهای پیش فرض بر پایه HTML data sets جهت انتخاب پنل های موجود در وبسایت و قالب های استادارد
 • کد نویسی پیشرفته CSS همراه با مثال های کاربردی
 • طراحی وبسایت با تکنولوژی ای جکس Ajax همراه با جاوا اسکریپت JavaScript
 • Enhanced SWF embedding برای اتصال فایل های فلش به صفحه وب و همراهی با بانک اطلاعاتی پیشرفته
 • قابلیت اتصال به انوان سیستم مدیریت محتوا مثل : WordPress, Joomla, Drupal و ...
 • قابلیت CSS inspection برای نمایش زنده کلاس های سی اس اس مدل در نرم افزار بر روی بخش انتخاب شده از صفحه وب
 • قابلیت همخوانی با آزمایشگاه BrowserLab شرکت ادوبی برای تست صفحه وب در مرورگرهای وب
 • قابلیت PHP custom class code hinting برای پیشنهاد کد پی اچ پی در حین کدنویسی به زبان PHP
 • قابلیت پشتیبانی از نرم افزار توسعه وب Subversion
 • قابلیت همخوانی با نرم افزار Business Catalyst برای ایجاد کاتالوگ کاری برای تجارت شما
 • قابلیت Simple site setup برای طراحی سایت آسان در چند مرحله کوتاه
 • CSS starter pages برای تازه کاران که با استاندارد CSS آشنایی خاصی ندارند

نیازهای سخت افزاری نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5

 • سی پی یو : Intel® Pentium® 4 یا AMD Athlon®
 • سیستم عامل : Windows XP SP2 (سرویس پک 3 پیشنهاد می شود ), Vista, Windows 7
 • رم : 512 مگابایت به بالا
 • فضای هارد دیسک : 1 گیگابایت
 • صفحه نمایش : 1280x800 پیکسل به بالا برای نمایش بهتر

 

دانلوددانلود دریم ویور سی اس 5 پرتابل (حجم : 275 مگا بایت)
دانلود بخش اول |دوم |سوم |چهارم |پنجم |ششم

رمزرمز عبور فایل : www.fdl.ir
سایتبه اشتراک گذاشته شده توسط : دانلود رایگان

 

 

 

 

 

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
دانلود Adobe Dreamweaver CS5 Portable - نرم افزار طراحی وب دریم ویور سی اس 5 پرتابل , دانلود , دانلودرایگان ,کد قراردادن فایل فلش در وبلاگ
نوشته شده در سه شنبه 27 / 6
بازدید : 3000
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

 

در كد بالا شما باید آدرس اینترنتی فایل فلش خود را

به جای  عبارت http://educa.persiangig.com/tel2.swfقرار دهید. لازم به ذکر است که اول باید فایل فلش ساخته شده را به کمک یک سایت آپلود ،آپلود کنید بعد آدرس اینترنتی که سایت آپلود به شما میده کپی کرده و در آدرس فایل فلش کد بالا قرار دهید.
راهنمای استفاده: بر روی جعبه راست کلیک کرده، Select all را انتخاب کنید. مجدد راست کلیک و گزینه copy را انتخاب کنید و در پایان کد را در قسمتی که می خواهید فایل فلش در آنجا قرار بگیرد در قالب وبلاگ خود paste کنید. موفق باشید.

******** دوست عزیز نظر یادت نره ********
 

 

منبع:     http://ed.loxblog.com

 

توجه:اگرکار نکرد یکباربا آدرس اینترنتی من اجرا کنید چون کدبالا تست شده و کار میکند اگرباآدرس من اجرا شد پس مشکل ازطرف شماست مثلا اگر پس ازقرار دادن کد در وبلاگ بجای  فایل فلش صفحه سفید اجرا بشه حتما آدرس اینترنتی شما مشکل داره واگر معتقدیدکه آدرس ر ا درست کپی پیست کردید پس بدانیدکه آدرسی که سایت آپلود به شما میده اجرایی نیست بعنوان مثال اگر آخرین پسوند لینک شما مثلا html باشد فایل فلش شما اجرا نمیشه وبجای آن صفحه سفید میاد یعنی آخرین قسمت لینک آپلود شما باید همان فایل آپلودی داخل کامپیوترتون باشه بعنوان مثال اگر به لینک من دقت کنید آخرش tel2.swf هست واین دقیقا همان فایل فلشی است که من آپلود کردم بعبارتی آخرلینک یا آدرس اینترنتی شما باید swfباشدیک راه دیگر برای پی بردن به درستی آدرس اینترنتی اینه که قبل از قرار دادن در کد بالا یکبار اجرا کنیدیعنی بذارید داخل  internet explorer واجرا کنید اگر فایل فلش مورد نظرتون اجرا نشه پس مشکل از آدرسه.

هر مشکلی دیگری نیزداشتید یا در قسمت نظرات همین مطلب مطرح کنید یا در تالار مطرح کنید

 

 

 

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
کدبنر , کدفلش , کدقراردادن فایل فلش در وبلاگ , آدرس اینترنتی , آپلود , سایت آپلود , فایل فلش , فلش ,بازدید : 2388
نویسنده : احمدجوان زرنق

ازآنجایی که درخیلی سایت ها نظرکاربران این بوده که اصلا ما صفحه ثبت نام gmail را پیدا نمیکنیم البته حق با آنهاست مثلا در صفحه فارسی گوگل دربالای صفحه gmailوجود ندارد به هر حال من لینک مستقیم ثبت نام gmailرا در زیر میذارم و اگه کسی مشکلی در ثبت نام پیدا کرد حتما از طریق نظرات و یا ایمیل ویا در تالار سایت های من مشکلش را مطرح کند

روی این لینک

 

کلیک کنیدتا فرم زیر ظاهر شود و بشکلی که با متن قرمز پر کردم شما هم فرم را پر کنید

فزمی که باکلیک لینک بالا ظاهر میشه اینه:

 

 

 

 

 

Get started with Gmail فرم ثبت نام gmail منبع: http://2lar.tk
نام شما انگلیسی بنویسید
نام خانوادگی انگلیسی بنویسید
@gmail.com
نام جمیل شما که باید انگلیسی باشد
Examples: JSهmith, John.Smith

 
این دگمه نامی را که به جمیلتون میذارید چک میکنه و ممکنه آن را قبول نکنه و یک نام که ترکیبی از نام و نام خانوادگی شماست را پیشنهاد کنه که شما میتونید قبول کنید ودر غیر این صورت باید یک نام دیگر بنویسید
 
 
Minimum of 8 characters in length.
 
Password strength:
 
پسورد سعی کنید ترکیبی از حرف و عدد باشه و بیشتر از 8 کاراکتر
 
تکرار همون پسورد
 
 
 
Default Homepage Set Google as my default homepage.
 
یکی از سوال ها راانتخاب وجواب دهید
حتی اگر نتونستید ترجمه کنیدیک کلمه
انگلیسی در جوابش بنویسید
فقط هرچه نوشتید فراموش نکنید
چون بهنگام فراموشی پسورد ازتون میخواند
جواب سوالی که در بالا انتخاب کردید اینجا بنویسید
مثلا بنویسید darya
در اینجا بدلایل زیر اگر ایمیل دومی دارید آدرسش را
بنویسید دلایل گوگل اینه:
 • 1-نمی توانید در Gmail وارد شوید
 • 2-فضای خالی مکان ذخیره شما در حال اتمام است
 • 3-ما هرگونه تغییر غیرمعمول در اعتبارتان را به اطلاع
 • شما خواهیم رساند
 • خب در موارد بالا از ایمیل دیگرتون استفاده میشه
 • البته اجباری نیست

 

محل سکونت خود را انتخاب کنید iran

 

MM/DD/YYYY (e.g. "9/5/2011")

تاریخ تولد خود را بنویسید اول روز بعد ماه بعد سال

 
 
کلمه اینگلیسی اینجا هست
 
 
  Letters are not case-sensitive

دراینجا چند حرف مزخرف یک کلمه در حالت وردآرت

تشکیل میده که شما مجبورید عینا در جای خالی

بنویسیدو گاهی هم ممکنه بخاطر اشتباه نوشتنش

کل فرم را 2باره پر کنید پس لطفا دقت کنید

Terms of Service:
i accept create my account
بازدن دگمه بالا هم باشرایت موافقت میکنید
و هم ثبت نام میکنید و وارد صفحه دوم میشید
 

در صفحه دوم از شما یک شماره تلفن میخواد و بلافاصله

به همون شماره از طرف اپراتور گوگل تلفن میکنه و

با صدای یک خانم بزبان انگلیسی کدی خوانده میشه

که شما باید بدقت گوش کنید و آن کد را در محل

خودش بنویسیدتااکانت شما تایید بشه که

اگر کد را درست نوشتیدگوگل بشما تبریک

میگه که شما صاحب یک gmail شدین وگرنه باید

2باره درهمون صفحه دوم شماره تلفن یا موبایلتون

را بدید تا 2باره به همون شماره زنگ بزنه.دقت کنید

که اول فقط سلام و احوال پرسی و معرفی توسط اپراتوره

و مهم نیست چه میگه فقط وقتی شروع به

شمارش اعداد میکنه را بدقت گوش کنیددقیقا

یادم رفته اما فکر میکنم حداکثر 4 یا 5 تا عدد هست

مثلا میگه زیرو=0 وان=1 ناین=9 ایت =8 و....

حتی میتونید مکالمه اپراتورو ضبط کنید این هارو به

این دلیل میگم که خیلی ها میگن که یه چیزایی خانومه

میگفت و ما اصلا نفهمیدیم چی میگه

   
 
 

 

ایمیل: javan.saman@yahoo.com

تالار: http://porsant.vcp.ir/forum

منبع: http://2lar.tk

امدوارم بدردتون بخوره.

 

 

 

 

 

 

 

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------بازدید : 3005
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
برای , ترجمه , متن , خود , به , 63 زبان دنیا , روی , لینک , زیر , کلیک , کنید ,نمونه ء شعر من
نوشته شده در جمعه 23 / 6
بازدید : 3190
نویسنده : احمدجوان زرنق

 

گه از این غزل خوشت اومده روی لینک زیر کلیک کن وغزل های دیگرم را ببین لطفا نظر یادت نره

 

 

 


 

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
شعر , غزل عاشقانه , غزل ,جداسازی مولکولها از یکدیگر
نوشته شده در دو شنبه 12 / 2
بازدید : 4911
نویسنده : احمدجوان زرنق
جداسازی مولکولها از یکدیگر


جداسازي مبتني بر الک کردن مولکولي را مي‌توان بر روي اجسام بي‌بار در جريان مهاجرت الکتروني ازداخل ژل‌ها انجام داد. اين کار اساس جداسازي‌هايي که مبتني بر اندازه‌هاي مولکول‌ها نسبت به هم است، را تشکيل مي‌دهد و از اصطلاح صاف کردن به وسيله ژل استفاده مي‌شود.

سير تحولي رشد :
در سال 1954 وسيچ نشان داد که جداسازي‌هاي مبتني بر الک کردن مولکولي را مي‌توان بر روي اجسام بي بار در داخل ژل‌ها انجام داد. در سال 1959 پورات و فلودين اصل معيني را ارائه دادند و از اصطلاح صاف کردن بوسيله ژل براي شرح روش خودشان استفاده کردند. ولي دترمان در سال 1964 پيشنهاد کرد که کروماتوگرافي ژلي را به عنوان اسمي براي اين شيوه استفاده شود.

نکات قابل توجه اين روش :
در کروماتوگرافي ژلي، فاز ساکن از يک قالب متخلخل تشکيل شده که منفذهاي آن به وسيله حلالي که به عنوان فاز متحرک به کار مي‌رود، کاملا پر شده است. اندازه سوراخ بسيار مهم است چون اساس جدايي بر اين است که مولکول‌هاي بزرگتر از يک اندازه معين اصلا وارد سوراخ‌ها نشوند و تمام يا قسمتي از سوراخ‌ها براي ورود مولکول‌هاي کوچک تر آماده است. جريان فاز متحرک موجب مي‌شود که مولکول‌هاي بزرگتر بدون بر خورد با مانعي و بدون نفوذ در قالب ژل از ستون عبور کنند، در حالي که مولکول‌هاي کوچک‌تر بر حسب شدت نفوذ در ژل در ستون نگه داشته مي‌شوند.


خروج اجزای مخلوط :
بدين ترتيب اجزاي مخلوط به ترتيب جرم مولکولي از ستون خارج مي‌شوند يعني ابتدا بزرگترين مولکول خارج مي‌شود. ترکيباتي که اصلا وارد ژل نمي‌شوند و نیز مولکول‌هاي کوچکي که کاملا در ژل نفوذ مي‌کنند از يکديگر جدا نمي‌شوند. مولکول‌هاي با اندازه متوسط بر حسب درجه نفوذ آنها در قالب نگه داشته مي‌شوند. اگر مواد ترکيب مشابه داشته باشند، به ترتيب جرم مولکولي نسبي از ستون شسته مي‌شوند.

ماهیت ژل کروماتوگرافي :
ژل بايد تا حد امکان از نظر شيميايي بي اثر و از نظر مکانيکي تا حد امکان پايدار باشد. مواد ژلي به صورت دانه تهيه مي‌شوند و لازم است اندازه ذرات نسبتا يکنواخت باشد و تخلخل يکنواختي داشته باشد.

نمونه :
حجم نمونه مهم است، هر قدر حجم نمونه کمتر باشد کاهش غلظت هر جز در محلول خارج شده بيشتر خواهد بود. اين اثر رقيق شدن بايد در تصميم گيري در مورد اندازه‌ ستون¬ها و نمونه مورد توجه قرار گيرد.
با اينکه اين روش بيشتر براي جداسازي‌هايي در مقياس کوچک، در کارهاي تحقيقاتي و تجزيه‌اي روزمره بکار مي‌رود ولي کاربردهايي نيز در مقياس بالاتر و در توليدات صنعتي دارد.
کروماتوگرافي ژلي ابتدا براي جداسازي مولکول‌هاي بزرگي که منشا زيستي دارند مانند پروتئين‌ها، پلي‌ساکاريدها، اسيد نوکلوئيک، آنزيم‌ها بکار رفت و هنوز هم بيشترين کاربرد اين روش در همين زمينه‌هاست .
نمک‌زدايي از محلول‌ها براي مثال از پروتئين‌ها، يکي از کاربردهاي مهم محيط‌هاي ژلي است.

کروماتوگرافی تبادل یونی در ستون‌ها، بطور انحصاری در کاربرد رزین‌‌های تبادل یونی محدود می‌‌شود زیرا این مواد به طور عمده خواص مطلوبی، مانند پایداری مکانیکی و شیمیایی و یکنواختی اندازه دانه‌‌ها(ذرات) دارند، پودر سلولز که در آن گرده‌‌های تبادل یونی به طریق شیمیایی قرار داده شده باشند نیز برای جداسازی در ستون‌‌ها به کار می‌‌رود.
ورقه‌‌های سلولز پر شده با رزین‌‌های تبادل یونی را در روش کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی‌‌هایی که شامل تبادل یونی هستند، مورد استفاده قرار داد.

در کروماتوگرافی تبادل یونی جداسازی از نوع تبادل یونی که در آنها رزین به جای جاذب در کروماتوگرافی جذبی قرار می‌‌گیرد، است. مقادیر زیادی از رزین‌‌های تبادل یونی برای جدا کردن کامل یون‌‌ها از محلول در آزمایشگاه و نیز در مقیاس صنعتی به کار می‌‌روند.


در اینجا بارهای مثبت به سبب اینکه از سوی رزین کاتیونی دفع می شوند،سریع تر از ستون عبور نموده و خارج می شوند و بارهای منفی که توسط رزین جذب شده اند، در نتیجه ی عمل شستشو جداشده و دیرتر از ستون خارج می شوند.

رزین‌‌‌های متداول تبادل یونی
رزین‌‌‌های متداول تبادل یونی که به طور مصنوعی ساخته می‌‌‌شوند، بر پایه قالب غیر محلولی از یک بسپار بزرگ مانند پلی استیرن ، استوار هستند.
با بسپار کردن استیرن در حضور مقدار کمی از دی وینیل بنزن ساخته می‌‌‌شوند. دی وینیل بنزن میزان اتصالات عرضی را که عامل مهمی در کروماتوگرافی است کنترل می‌‌‌کند.

واحد تشکیل دهنده ی بسپار، تک پار می باشد. اگر این واحدهای تشکیل دهنده به صورت پشت سر هم قرار گیرند به طوریکه تشکیل زنجیردهند، بسپار خطی خواهیم داشت . مانند:


در صورتیکه اگر واحد تک پار، موجب اتصال دو زنجیر به صورت عرضی به یکدیگر شود بسپار شبکه ای یا بسپار با اتصالات عرضی خواهیم داشت .اتصالات عرضی بسپار را به حالت نا محلول در می‌‌‌آورد. اگر میزان اتصالات عرضی خیلی کم باشد رزین مستعد جذب مایع اضافی می‌‌‌شود و در نتیجه آماس زیادی می‌‌‌کند، در حالی که اتصالات عرضی زیاده از حد، ظرفیت تبادل رزین را احتمالا به علت ممانعت فضایی کم می‌‌‌کند.
گرده‌‌‌های قطبی که باعث خواص تبادل یون در رزین می‌‌‌شوند بعد از عمل بسپار شدن به رزین اضافه می‌‌‌شوند. با بسپار شدن می‌‌‌توان دانه‌‌‌هایی با اندازه‌‌‌های معین تهیه کرد و در اين صورت است كه رزين‌‌‌ها براي عمل يون زدايي و اهداف كروماتوگرافي به كار مي‌‌‌روند. بعضي از رزين‌‌‌ها را به شكل ورقه مي‌‌‌سازند كه در اين صورت غشاهاي تبادل يوني به دست مي‌‌‌آيند. اين غشاها به اين صورت كاربردي در كروماتوگرافي ندارند ولي مي‌‌‌توان از آنها براي نمك‌‌‌زدايي محلول‌‌‌ها، كه ممكن است يك عمل مقدماتی ضروری براي يك جداسازي كروماتوگرافي مورد نظر باشد، استفاده كرد.

مواد مبادله كننده يون
تبادل گرهای كاتيوني و آنيوني دو نوع عمده مواد مبادله کننده يون هستند كه آنها را به نوبه خود مي‌‌‌توان بر حسب قدرتشان به اسيد و باز تقسيم‌‌‌بندي كرد.
در کروماتوگرافی، محلول‌‌‌های بکار رفته اکثرا رقیق هستند و در نتیجه روش شستشو بیشتر به کار می‌‌‌رود و اغلب جداسازی‌‌‌های بسیار رضایت بخشی به دست می‌‌‌آید. در مورد رزین‌‌‌ها تجزیه جانشینی و تجزیه مرحله‌‌‌ای و شستشوی تدریجی همگی به کار می‌‌‌روند. ولی از تجزیه جبهه‌‌‌ای استفاده نمی‌‌‌شود. روش دیگر شستشو، تحت عنوان گزینش‌‌‌پذیری، نیز کار مفیدی دارد. این روش به فعالیت یون‌‌‌هایی بستگی دارد که باید بوسیله عامل شوینده‌‌‌ای که با یون‌‌‌ها تشکیل کمپلکس می‌‌‌دهد جدا شوند.
تشکیل کمپلکس بدون شک عامل مهمی در سایر روش‌‌‌های کروماتوگرافی، مخصوصا در جداسازی‌‌‌های معدنی روی کاغذ است، ولی در هیچ یک از سایر روش‌‌‌ها این موضوع به همان وسعت که در کروماتوگرافی تبادل یونی استفاده شده، مطالعه نشده است. یکی از قدیمی‌‌‌ترین و جالب‌‌‌ترین موفقیت‌‌‌ها در کروماتوگرافی تبادل یونی جداسازی لانتانیدها در یک رزین اسید قوی و با استفاده از یک محلول سیترات تامپونی برای شستشو است.
محلول بافر یا تامپون، از یک اسید ضعیف و نمک باز قوی ( باز ضعیف و نمک اسید قوی ) تهیه می شود . درمحلول تامپون pH ثابت است حتی زمانی که مقادیر کمی اسید یا باز به آن اضافه می شود . این محلولها در بسیاری از فرایند های صنعتی جهت ثثبیت pH به کار می رود. محلولهای بافر درحیات مابسیاربااهمیت می باشند .ازجمله خون یک بافربسیارمهم است که باعث می شود pHمحیط بدن درمقابل مواد غذایی متنوع ویا داروهایی که می خوریم ثابت بماند.

کروماتوگرافی نمک زنی
در روش کروماتوگرافی نمک‌‌‌زنی، از رزین‌‌‌های تبادل یونی برای جداسازی غیر الکترولیت‌‌‌ها، با شستن آنها از ستون به وسیله محلول‌‌‌های آبی یک نمک، استفاده می‌‌‌شود. اجسام جدا شده بوسیله این روش، اترها و کتون‌‌‌ها هستند.

تبادل‌‌‌گرهای یون معدنی
بعضی از نمک‌‌‌های معدنی برای پر کردن کاغذ و آماده‌‌‌سازی آن به منظور استفاده در جداسازی‌‌‌ها که بر اثر تبادل یون صورت می‌‌‌گیرند، بکار می‌‌‌روند. یکی از دلایل توجه به مواد معدنی این است که تبادل‌‌‌گرهای یونی رزینی بر اثر تابش مستعد خراب شدن هستند. بنابراین در حقيقت براي استفاده با محلول‌‌‌هاي خيلي فعال مناسب نيستند. مواد معدني داراي مزاياي ديگري مانند گزينش پذيري خيلي زياد براي بعضي از يون‌‌‌ها مانند روبيديم و سزيم و توانايي در برابر محلول‌‌‌هاي با دماي بالا هستند.
به علاوه تبادل‌‌‌گرهاي يوني معدني وقتي كه در آب قرار مي‌‌‌گيرند به مقدار قابل توجهي آماس نمي‌‌‌كنند و حجم آنها با تغيير قدرت يوني محلول در تماس با آنها تغيير نمي‌‌‌كند. از طرف ديگر، بعضي از مواد معدني معايبي مانند انحلال‌‌‌پذيري يا والختي در بعضي از pHها كه در آن معمولا رزين‌‌‌ها پايدارند، دارند يا ممكن است در محلول‌‌‌هايي كه رزين‌‌‌هاغير محلول هستند، حل شوند.
همچنين تبادل‌‌‌گرهاي يوني معدني ممكن است به شكل بلورهاي ريز باشند كه به علت ممانعت از عبور فاز متحرك، براي پر كردن ستون‌‌‌ها مناسب نيستند. اگرچه راههايي براي فائق آمدن به اين مشكل وجود دارد.
منبع : nanoclub.ir

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
جداسازی مولکولها از یکدیگر ,شیمی تجزیه چيست
نوشته شده در دو شنبه 12 / 2
بازدید : 5078
نویسنده : احمدجوان زرنق

شیمی تجزیه چيست


دید کلی
شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله‌های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده‌تر و پردامنه‌تر می‌گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه‌ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه‌های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه‌ای تشکیل می‌دهد.

سیر تحولی و رشد
اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه‌ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه‌ای می‌شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه‌های اقتصادی‌تر کمک می‌کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر ، منجر می‌شوند. باید توجه داشت که اگر چه روشهای جدید تیتراسیون مانند کریوسکوپی ، Pressuremetriz ، روشهای اکسیداسیون _ احیایی و استفاده از الکترود حساس فلوئورید ابداع شده‌اند، هنوز از روشهای تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (راسب کردن ، تیتراسیون و استخراج بوسیله حلال) برای آزمایشهای عادی استفاده می‌شود.
به هر حال در چند دهه اخیر ، تکنیکهای سریعتر و دقیق‌ترِی بوجود آمده‌اند. در میان این روشها می‌توان به اسپکتروسکوپی ماده قرمز ، ماورای بنفش و اشعه X اشاره کرد که از آنها برای تشخیص و تعیین مقدار یک عنصر فلزی با استفاده از خطوط طیفی جذبی یا نشری استفاده می‌گردد. سایر روشها عبارتند از:
* کالریمتری (رنگ سنجی) که به توسط آن یک ماده در محلول بوسیله شدت رنگ آن تعیین می‌شود.
* انواع کروماتوگرافی که به توسط آنها اجزای یک مخلوط گازی بوسیله آن از درون ستونی از مواد متخلل یا از روی لایه‌های نازک جامدات پودری تعیین می‌گردند.
* تفکیکی محلولها در ستونهای تبادل یونی
* آنالیز عنصر ردیاب رادیواکتیو.
* ضمنا میکروسکوپی الکترونی و اپتیکی ، اسپکترومتری جرمی ، میکروآنالیز ، طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته نیز در همین بخش طبقه بندی می‌شوند.
خودکارسازی روشهای تجزیه‌ای در برخی موارد با استفاده از رباتهای آزمایشگاهی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. چنین شیوه‌ای ، انجام یکسری تجزیه‌ها را با سرعت ، کارایی و دقت بهتر امکانپذیر می‌سازد. میکروکامپیوترها با قابلیت شگفت‌انگیز نگهداری داده‌ها و بسته‌های نرم افزار گرافیکی بطور قابل ملاحظه‌ای موجبات جمع آوری ، نگهداری ، پردازش ، تقوبت و تفسیر داده‌های تجزیه‌ای را فراهم می‌آورند.
انواع تجزیه
وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می‌گردد، تجزیه کیفی نامیده می‌شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، تجزیه کمی نامیده می‌شود. گاهی کسب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان تجزیه ساختمانی نامیده می‌شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.
ماهیت روشهای تجزیه‌ای
روشهای تجزیه‌ای معمولا به دو دسته کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می‌شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای شیمیایی مرطوب ، نظیر وزن سنجی و عیار سنجی است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می‌باشند. در حقیقت روشهای تجزیه‌ای محدودی وجود دارند که صرفا دستگاهی‌اند و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند.
کاربردهای شیمی تجزیه
کنترل کیفیت محصول
بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای کسب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه‌های شیمیایی وسیعی قرار می‌گیرند.
نمایش و کنترل آلوده کننده‌ها
فلزات سنگین پسمانده‌های صنعتی و حشره کشهای آلی کلردار ، دو مشکل کاملا شناخته شده مربوط به ایجاد آلودگی هستند. به منظور ارزیابی چگونگی توزیع و عیار یک آلوده کننده در محیط ، به یک روش تجزیه‌ای حساس و صحیح نیاز است و در کنترل پسابهای صنعتی ، تجزیه شیمیایی روزمره حائز اهمیت است.
مطالعات پزشکی و بالینی
عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن ، شاخصهای مهمی از بی نظمی‌های فیزیولوژیکی می‌باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه‌ای از یک حالت دیابتی است و وجود سرب در خون ، از شناخته‌ترین مثالها در این زمینه می‌باشد.
عیارگیری
از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی فلز موجود در آن تعیین می‌شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می‌شود. بطوری که حتی تفاوت کم در غلظت می‌تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه‌ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است.
آینده شیمی تجزیه
بروز مشکلات تجزیه‌ای در شکلهای جدیدش ادامه دارد. میزان تقاضای مربوط به انجام تجزیه در ابعاد وسیع توسط بسترهای دستگاهی بطور مداوم در حال افزایش است. کاوشهای فضایی ، نمونه‌های گمانه زنی و مطالعات اعماق دریاها مثالهایی از نیازهای قابل طرح می‌باشند. در دیگر زمینه‌ها نظیر مطالعات محیطی و بالینی ، فرم شیمیایی و دقیق یک عنصر در یک نمونه و نه غلظت کلی آن ، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. دو مثال کاملا شناخته شده در این زمینه ، میزان سمیت بسیار زیاد ترکیبات آلی جیوه و سرب در مقایسه با ترکیبات مشابه معدنی است.

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
شیمی تجزیه چيست ,آیرودینامیک پرواز
نوشته شده در یک شنبه 11 / 2
بازدید : 4525
نویسنده : احمدجوان زرنق

آيروديناميك پرواز

تاريخچه

برادران رايت توانستند با استفاده از نبوغ و خلاقيت خود در دهم دسامبر 1903 كه آرزوي ديرينه بشر را كه پرواز بود تحقيق بخشند و از زماني كه اسحاق نيوتن فيزيكدان انگليسي ، نيروي جاذبه را كشف كرد، فكر پرواز و غلبه بر نيروي جاذبه در انسان شدت بيشتري يافت. برادران رايت كه يك مغازه تعميرات دوچرخه داشتند، هميشه در فكر پرواز بودند.

آنها بر اساس اطلاعات و مطالعات كه در مورد پرواز داشتند به ساخت بالها و طراحي هواپيما پرداختند. سپس يك تونل باد كوچك ساخته و اجزاي آيروديناميكي هواپيماي خود را كه از طراحي كاملا نوين و پيشرفته برخوردار بود، آزمايش كردند. و اولين پرواز قابل كنترل هواپيما را انجام دادند. زماني كه هواپيما به پرواز در مي‌آيد تحت تاثير نيروهاي آيروديناميكي قرار مي‌گيرد.

نيروي آيروديناميكي

نيروي آيروديناميك در اثر وزش باد بر روي يك جسم توليد مي‌شود. اين جسم مي‌تواند تير چراغ‌ برق ، يك آسمان خراش ، پل ، هواپيما و يا كابل برق فشار قوي باشد. اما بازتاب نيروي آيروديناميكي كه ايجاد مي‌شود، بستگي به شكل اين جسم خاص كه در معرض وزش باد قرار گرفته است. اگر هم پهن و داراي زاويه تند باشد در برابر باد مقاومت مي‌كند و در جهت وزش باد خم مي‌شود. اما اگر داراي زواياي خميده و يا نيم‌دايره باشد، مقاومت كمتري نسبت به ساير اجسام خواهند داشت. نيروهاي آيروديناميكي شامل چهار نيرو مي‌شود، كه اين نيروها عبارتند از :

نيروي برا (LIFT)

نيروي برا ، نيرويي است كه باعث بالا رفتن هواپيما يا هليكوپتر و اجسام برنده ايجاد مي‌شود. براي اينكه اين نيرو ايجاد شود بايد جسم مورد نظر شكل خاصي داشته باشد، مطلوب‌ترين شكل مي‌تواند به صورت يك قطره آب و يا يك جسم كه يك طرفش نيم‌دايره و طرف مقابل آن زاويه تند داشته باشد. اگر اين جسم به گوشه‌اي در جريان هوا قرار گيرد كه باد از سمت جسم كه حالت نيم‌دايره دارد بوزد و از طرف مقابل كه زاويه تندي دارد جسم را ترك كند، نيروي برا ايجاد خواهد شد. وقتي كه مولكولهاي هوا با لبه جلوي بال برخورد مي‌كند، تعدادي به سمت بالا و تعدادي به سمت پايين بال متمايل مي‌شوند. هر دو گروه مولكولها مي‌بايستي در انتهاي بال همزمان به يكديگر برسند. چون بالاي بال هواپيما انحناي بيشتري دارد و مسافت آن نسبت به زير بال بيشتر است.

در نتيجه مولكولهايي كه از سطح بالايي عبور مي‌كنند. مي‌بايستي با سرعت بيشتري حركت كنند تا با مولكولهاي سطح پايين همزمان به انتهاي بال هواپيما برسند. اين عمل باعث كاهش فشار هوا در سطح بالا نسبت به سطح پايين بال خواهد شد. اشاره به اصل برنولي وقتي كه سرعت هوا در سطح بالاي بال بيشتر از سطح پاييني آن باشد، فشار در سطح بالايي كم مي‌شود. حال كه فشار هوا در قسمت بالاي بال كاهش مي‌يابد و يك خلا نسبي ايجاد مي‌شود كه جسم را به طرف خود مي‌كشد. اين خلا نسبي همان نيروي برا مي‌باشد كه باعث بالا رفتن هواپيما مي‌شود. هر چقدر سرعت هواپيما بيشتر باشد مقدار خلا نسبي نيز بيشتر مي‌شود.

نيروي وزن (WEIGHT)

زماني كه ما روي زمين قرار گرفته‌ايم وزن ما بطور عمود بر مركز زمين وارد مي‌شود. وزن ما باعث قرار گرفتن روي زمين و نيز جاذبه‌اي كه برما وارد مي‌شود با وزن ما برابر خواهد بود. طبق قانون نيوتن ، نيروي جاذبه‌اي كه بر جسم ما وارد مي‌شود برابر با يك خواهد بود.

براي اينكه هواپيما به پرواز درآيند بايد بر نيروي جاذبه غلبه كند. وزن هميشه در جهت مخالف نيروي برا است.

نيروي رانش (THRUST)

وقتي جسمي از زمين بلند شده و در فضا قرار مي‌گيرد، بايد نيروي رانش كافي داشته باشد. به عبارت ديگر نيروي رانش باعث مي‌شود تا هواپيما به طرف جلو حركت كرده و جريان لازم را ايجاد كند. جريان ايجاد شده توليد نيروي برا اين كار را خواهد كرد. در هواپيما نيروي رانش بوسيله موتور فراهم مي‌شود.

نيروي پسا (DRAG)

- طبق قانون نيوتن هر عملي يك عكس‌العمل در جهت مخالف خواهد داشت به دليل اينكه نيروي رانش باعث جلو رفتن هواپيما مي‌شود. افزايش اين نيرو باعث افزايش نيروي پسا خواهد شد. وجود نيروي پسا يك امر اجتناب ناپذير است ولي كارشناسان ، طراحان و سازندگان هواپيما سعي مي‌كنند در حين پرواز از مقدار نيروي پسا كاسته شود.

- شكل هواپيما ، هر قدر بالها نازكتر يا محل اتصال اجزا خارجي با بدنه زاويه‌هايي تند نداشته باشد، بخشي از نيروي پسا كاهش مي‌يابد. بستگي به شكل خاص اجزايي كه در توليد نيروي برا نقش دارند. مانند بالها ، و بخشي از بدنه . براي اينكه هواپيما بتواند سرعت‌هاي كم به اندازه كافي نيروي برا و در سرعت‌هاي زياد از توليد نيروي پسا كاسته شود بالهاي آن را به گونه‌اي مناسب طراحي مي‌كنند.

- پس متوجه مي‌شويم كه با افزايش نيروي رانش بر سرعت هواپيما افزوده مي‌شود. با افزوده شدن سرعت هواپيما ، جريان هوا نيز افزايش يافته و نيروي برا افزايش مي‌يابد تا بر وزن هواپيما غلبه كند. با افزايش نيروي برا و رانش بر ميدان نيروي پسا نيز افزوده خواهد شد. اما زماني كه هواپيما در مسير پرواز قرار مي‌گيرد كليه نيروها به حالت تعادل در آمده و هواپيما با سرعت ثابتي به پرواز خود ادامه مي‌دهد.
 

منبع : دانشنامه رشد

 

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
آیرودینامیک پرواز ,بازدید : 6099
نویسنده : احمدجوان زرنق

آزمایشگاه شیمی تجزیه (تیتر کردن اسید و باز)

آزمایش تیتر کردن اسید و باز

تئوری آزمایش


در روش تیتر کردن سلولی با غلظت مشخصی به محلول دیگر اضافه می‌شود تا واکنش شیمیایی بین دو ماده حل شده کامل گردد. محلولی که غلظت آن مشخص باشد، محلول استاندارد است. در عمل تیتر کردن ، محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید غلظت آن اندازه گرفته شود، می‌افزایند و این عمل تا وقتی ادامه دارد که واکنش بین محلول استاندارد تیتر شونده کامل شود. پس با استفاده از حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر شونده ، غلظت محلول تیتر شونده را حساب می‌کنند.

وسایل لازم

بورت 50 میلی لیتر
بالون ژوژه 100 میلی لیتری و 50 میلی لیتری
ارلن مایر 250 میلی لیتری
بشر 100 میلی لیتری
ترازوی دقیق


مواد شیمیایی لازم

تیتر ازول کلریدریک اسید 0،1 نرمال
سود
اگزالیک اسید خالص
فنل فتالئینروش آزمایش

بخش اول : تعیین نرمالیته سود مجهول
نمونه مجهول سود (NaOH) در بالون ژوژه 100 میلی لیتری را با آب مقطر به حجم رسانده ، هم می‌زنیم. پس یک بورت 25 میلی لیتری را ابتدا با آب مقطر سپس با محلول سود تهیه شده شستشو می‌دهیم و توسط گیره به پایه متصل می‌کنیم. داخل بورت ، محلول سود ریخته ف محلول را در صفر تنظیم می‌کنیم.


در نوک بورت نباید حباب هوا وجود داشته باشد. در صورت وجود داشتن هوا در نوک بورت باید شیر بورت را کمی باز کرد تا نوک بورت از مایع پر شود.
در موقع خواندن بورت ، چشم باید در امتداد سطح مایع بوده و عدد مقابل خط زیر سطح مقعر مایع خوانده شود.

حال در یک ارلن مایر که با کلریدریک اسید 0،1 نرمال شستشو داده ایم، 10 میلی لیتر کلریدریک اسید 0،1 نرمال می ریزیم. سپس 2 قطره فنل فتالئین اضافه می‌کنیم. ارلن را زیر بورت قرار داده ، با دست چپ شیر بورت را باز می‌کنیم تا قطره قطره محلول سود به محلول اسید اضافه شود و با دست راست ، ارلن را به‌آهستگی حرکت دورانی می‌دهیم. طی این عمل ، محلول داخل ارلن ، رنگ ارغوانی (صورتی رنگ) می‌شود و این نشانگر بازی شدن محلول داخل ارلن است. افزایش سود را متوقف کرده و حجم سود مصرفی را از روی بورت می‌خوانیم.

از فرمول زیر نرمالیته سود مجهول به‌راحتی محاسبه می‌شود:


اسید V * اسید N = سود V * سود N

اسید V * اسید N /سود V= سود N

بخش دوم : تعیین نرمالیته اگزالیک اسید
یک گرم اگزالیک اسید را داخل بشر 100 میلی لیتری ریخته و کمی آب مقطر به آن اضافه می‌کنیم تا حل شود و سپس محلول را به یک بالون ژوژه 50 میلی لیتری انتقال داده و به حجم می‌رسانیم. توسط پیپت ژوژه ، 10 میلی لیتر از این محلول را داخل ارلن مایر 250 میلی لیتری می‌ریزیم و دو قطره فنل فتالئین به آن اضافه می‌کنیم. سپس بورت را از سود با نرمالیته معلوم پر می‌کنیم و محلول داخل ارلن را با آن تیتر می‌کنیم.

روش تیتر کردن به این صورت است که طبق بخش اول ، سود را قطره قطره به محلول داخل ارلن افزوده تا صورتی کم‌رنگ ایجاد شود. سپس حجم بورت را یادداشت می‌کنیم. نرمالیته اسید با استفاده از رابطه زیر به‌سادگی حاصل می‌شود.
سود V *سودN = اسید V * اسید N

سود V *سود N / اسیدV = اسید N

نتایج آزمایش

با استفاده از رابطه فوق با داشتن حجم اسید ، حجم و نرمالیته باز می‌توان نرمالیته اسید را بدست آورد.
با معلوم بودن حجم باز و نرمالیته و حجم اسید به‌راحتی می‌توان نرمالیته باز را محاسبه کرد.
در رابطه فوق برای حجم از هر واحدی می‌توان استفاده کرد، مشروط بر اینکه هر دو حجم ( یعنی اسید V و باز V) دارای یک واحد باشند.
دو محلول که دارای نرمالیته یکسان باشند، با حجم‌های مساوی بر یکدیگر اثر می‌کنند.

دگمه کانال آموزشی یوتیوب

برای دیدن ویدیو های بیشتر در کانال یوتیوب روی دگمه یوتیوب فشار دهید البته قبل از کلیک روی دگمه اول فیلتر شکن خود را روشن کنید. در صورت پسندیدن ویدیوها لطفاً علامت لایک یا پسندیدن و دگمه سابسکرایب یا همان مشترک شدن را فشار دهیدو از ما حمایت کنید. و با این کار تان ما را در ادامه این راه و تولید ویدیوهای آموزشی بیشتر برای علوم نهم و علوم سایر کلاس ها و پایه ها کمک کنید. --------------------------

_______________________ ----------

:: برچسب‌ها:
آزمایش تیتر کردن اسید و باز(واکنش خنثی شدن اسید وباز) ,صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 ... 8 صفحه بعد