پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.


بازدید : 2153
نویسنده : احمدجوان زرنق

در این فیلم آموزشی ضمن تدریس سطر به سطر درس اول علوم پنجم همه آزمایش ها و کاوشگری های کتاب درسی به صورت سه بعدی شبیه سازی شده جواب سوالات درس اول پایه پنجم نیز داده شده است. لازم به ذکره که فیلم های آموزشی علوم پنجم در ۲۸ اپیزود به صورت فول اچ دی تهیه شده است و به هنگام تبدیل در فرمت آپارات تغییراتی در آن داده میشود اگر می خواهید همه ۲۸ اپیزود علوم پنجم را به صورت یکجا با فرمت فول اچ دی تهیه کنید میتوانید سفارش دهید تا خدمتتون ارسال کنیم جهت سفارش با این شماره 09358120818 تماس حاصل فرمایید. این فیلم های آموزشی برای شبکه تلویزیونی جم آکادمی تهیه شده است و قبلاً دوبار از اول تا آخر طی دو ماه گذشته از تلویزیون جم آکادمی پخش شده است و ممکن است در آینده نیز پخش شود. در ضمن اگر کسی یا شرکت و سازمانی یا هر شبکه تلویزیونی داخلی یا خارجی قصد تولید جنین فیلم های آموزشی را دارد می تواند سفارش دهد ما میتوانیم تمام کتاب های درسی را از اول ابتدایی تا دانشگاه به این صورت شبیه سازی کنیم. همه فیلم های آموزشی علوم پنجم در یوتیوب نیز موجودات است نام کانال آموزش یوتیوب javanzarnagh می باشد.

------------------ 2 مبین و همکالسیهایش قرار بود در مسابقهی »فرفرههای چرخان« شرکت کنند. آنها با راهنمایی آموزگار، چند فرفرهی چرخان درست کردند و در حیاط مدرسه به بازی و مسابقه مشغول شدند. در هنگام ّ مسابقه، بچه ّ ها متوجه شدند که همهی فرفرهها با هم به زمین نمیرسند. آنها میخواستند بدانند که »چرا برخی فرفرههای چرخان دیرتر به زمین میرسند«. هر یک از گروهها پیشبینی خود را مطرح کرد. گروه مبین این چنین پیشبینی کرد: »هر چه پهنای بال فرفرهی چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین میرسد«. برای بررسی این پیشبینی، به صورت زیرکاوش کنید. 1ــ ّ مشخص كنید: چه چیزی را باید تغییر داد؟ پهنای بال فرفره چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ زمان رسیدن فرفره به زمین چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ ارتفاعی که از آن فرفرهها را رها میکنیم طول دم فرفره جنس کاغذ طول بال فرفره 3 2ــ با استفاده از راهنمای زیر، فرفرهای بسازید. ّ یک تکه کاغذ مستطیل شکل به طول 16 سانتیمتر و عرض 6 سانتیمتر بردارید. مانند شکل، آن را به قسمتهای نشان داده شده تقسیم کنید. ُ ّ رید و از محل نقطه چین، مانند شکل تا بزنید. بخشهایی را که با خطهای پیوسته نشان داده شدهاند، بب به انتهای دم فرفره، یک گیره ّ ی فلزی وصل کنید. (2) (1 (این بار فرفره ِ ای بسازید که پهنای بال آن بیشتر است. 4 عوامل دیگری نیز بر زمان فرود آمدن فرفره تأثیر میگذارند. هر تغییری که در فرفره میدهیم، بر زمان فرود آمدن آن تأثیر دارد. پس اگر طول دم یا بال فرفرهها با هم متفاوت باشد، زمان فرود آمدنشان به زمین متفاوت است. گروهها در این باره گفتوگو کردند و پیشنهادهایی دادند. نتیجهی کاوش: فرفرهای که بال پهنتری دارد، ................................ به سطح زمین میرسد؛ بنابراین، هر چه بال فرفره ................................ باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین ................................ میشود. نتیجهی کاوش گروه خود را مانند نمونهی زیر بنویسید. دانشمندان به پدیدههای اطراف ّ خود توجه میکنند؛ درنتیجه، پرسشهایی در ذهن آنها ایجاد میشود. آنها برای یافتن پاسخ پرسشهای خود، کاوش میکنند. شما هم در این درس مانند دانشمندان عمل کردید. 3ــ یکی از فرفرهها ّ را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ) ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.( شمارهی آزمایش ّمدت زمانی که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد ) به ثانیه( فرفرهی )1( )با بال باریک( فرفرهی )2( )با بال پهن( )1( )2( )3( هر چه زمان را دقیقتر اندازهگیری کنید، مشاهدهی شما دقیقتر خواهد بود. مراحل باال را برای فرفرهی دیگر تکرار کنید و مشاهدههای خود را در جدول بنویسید. 5 کاوشگری نظر گروه شما چیست؟ 1ــ ّ مشخص كنید: چه چیزی را باید تغییر داد؟ چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ ..................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... .................................................................. .................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ما فکر میکنیم که اگر تعداد گیرهها را بیشتر کنیم، فرفرهها زودتر به زمین میرسند. ّ اکنون با توجه به آنچه پیش از این انجام دادهاید، دربارهی اثر طول بال فرفره بر زمان فرود آمدن آن، مانند مراحل زیر کاوش کنید. به نظر گروه ما، اگر طول بال فرفره بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین میرسد. 6 فكركنید 4ــ نتیجهی کاوش خود را بنویسید. ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................ 2ــ دو فرفره بسازید که طول بالهایشان متفاوت باشد. 3ــ فرفره ّ ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدت زمانی را که طول میکشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. ) ّ توجه: هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.( شمارهی آزمایش ّمدت زمانی که طول میکشد تا فرفره به سطح زمین برسد ) به ثانیه( فرفرهی )1 )..........................( )فرفرهی )2)..........................( ) )1( )2( )3( اینها دانههای درخت افرا هستند. اگر آنها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم، کدامیک زودتر به زمین میرسد؟ چرا؟

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: علوم پنجم , تدریس سطر به سطر درس اول علوم پنجم , تدریس درس اول علوم پنجم , آزمایش های علوم پنجم , کاوشگری های درس اول علوم پنجم , جواب سوالات علوم پنجم , ,بازدید : 1782
نویسنده : احمدجوان زرنق

تمامی دروس علوم پنجم به صورت کامل و سطر به سطر به زبان ساده و به دور از هرگونه اصطلاحات پیچیده تدریس شده و همراه جواب سوالات کتاب در کانال یوتیوب بنام javanzarnagh ارائه شده است و تمام آزمایش ها و کاوشگری های کتاب نیزبه صورت سه بعدی شبیه سازی شده است.

شبیه سازی وطراحی هرنوع مدل۳بعدی،طراحی وشبیه سازی۳بعدی داخلی ساختمان،نمای بیرونی ساختمان،طراحی۳بعدی طلاوجواهرات،طراحی کاراکتر۳بعدی انسان،طراحی ۳بعدی اشیا اکسسوری لوازم خانه و...طراحی۳بعدی بازی کامپیوتری،تولیدانیمیشن سینمایی ابرقهرمانی،تولیدبنرولوگوی۳بعدی متحرک،شبیه سازی ۳بعدی وتعاملی آلبوم وفیلم تولدوعروسی،کتاب مصور۳بعدی کودک،تولیدوتدوین فیلم وتیزرتبلیغاتی یاآموزشی،تولیدفیلم آمورشی وشبیه سازی مدل های ۳بعدی آموزشی درهرزمینه ای ازآزمایشهای کتاب های درسی تا آناتومی ۳بعدی بدن انسان یاقطعات صنعتی و...برای سفارش طراحی وشبیه سازی ۳بعدی وتولیدفیلم ،بنر ولوگوی۳بعدی باشماره ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸ تماس بگیرید.

فیلم۳ساعته نمونه کارها:

_______

تدریس علوم به همراه ویدیوهای آموزشی وشبیه سازی۳بعدی وتعاملی آزمایشهای کتاب برای تجسم عمیق مفاهیم علمی حضوری درمنزل ما یاشمایاتلفنی وآنلاین علوم ابتدایی ومتوسطه اول یعنی هفتم،هشتم ونهم ،درضمن رشته دیگرم نرم افزارکامپیوتره وهرنوع مشکل کامپیوتری داشته باشین حل میکنم وهرنوع پروژه دانش آموزی یاتحقیق دانش آموزی را تهیه میکنم وازنمونه سوال تاخلاصه کتاب درسی وارائه خط به خط سوالات کتاب درسی رانیزانجام میدم وهرنوع مشاوره راجع به دانش آموزباشه قبول میکنم.ودرموردانجام آزمایش های کتاب درسی نیزکمک میکنم.وتمام نیازهاوسوالاات دانش آموزرادرمورددرس علوم وتاحدی ریاضی جواب میدم.موفق وپیروزباشید دبیرعلوم تجربی مدارس تبریزوآذربایجانشرقی با۳۰سال سابقه تدریس درمدارس راهنمایی ودبیرستان دخترانه وپسرانه

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۱۲۰۸۱۸

_____

________

________

:: برچسب‌ها: علوم پنجم , تدریس علوم پنجم , آزمایش های علوم , جواب سوالات علوم پنجم , کاوشگری علوم پنجم , درس ۱ علوم پنجم , درس دوم علوم پنجم , درس ۳ علوم پنجم , درس ۴ علوم پنجم , درس پنجم علوم پنجم , درس ۶ علوم پنجم , درس ۷ علوم پنجم , درس ۸ علوم پنجم , درس ۹ علوم پنجم , درس ۱۰ علوم پنجم , درس ۱۱ علوم پنجم , درس ۱۲ علوم پنجم ,صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 27 صفحه بعد